Språket  

J.R.R. Tolkien var språkforskare och arbetade som professor vid Oxfords universitet. Vid sidan av att studera språk skapade han också egna språk, något han började med redan som barn då han konstruerade “djuriska” och “nevbosh”. Något äldre skapade han “naffarin” vilket var ett språk influerat av spanskan och med en helt egen grammatik. Det sägs att Tolkien behärskade tretton språk och vid sidan av dessa skapade han600px-oxford_tolkien olika handstilar; han hade en särskild handstil för var och en av sina brevvänner.

 

Det är de olika egenkonstruerade språken som utgör grunden för Tolkiens sagovärld. Efter att ha skapat språken ville författaren att något folk skulle tala dem. De språk man idag känner till mest om är quenya (högalviska) och sindarin (gråalviska). Hur många språk som Tolkien skapade går idag inte att svara på då det är svårt att fastställa vad som krävs för att man ska ha skapat ett språk. Tolkien skapade en struktur och ett hyfsat vokabulär till tiotalet språk men det går idag inte att säga att dessa är kompletta språk. Läs gärna mer i ämnet på Tolkiens Arda.

 

Tolkiens fiktiva språk har studerats i årtionden och nya publikationer i ämnet dyker regelbundet upp. Ett av de mest originella språken i Midgård är entiskan och om detta språk finns nästan ingen information alls att tillgå. Enterna är de varelser i Sagan om Ringen som liknar träd.

Det högalviska språket quenya vet man idag desto mer om. Detta språk fann sin inspiration i finskan, ett språk Tolkien fann särskilt vackert. Det högalviska språket skiljer sig från det moderna alvspråket (Sindarin), det som de flesta av alverna i Ringarnas herre talar, då det sistnämnda är inspirerat av walesiska. Högalviskan är så populär att man idag kan gå kurser i ämnet.

 

För den som vill lära sig mer om Tolkiens språk på egen hand kan man gå till “Appendix E” längst bak i boken Konungens återkomst. Det finns en mängd böcker att läsa i ämnet, några av dem skrivna av Tolkien medan vissa har andra författare. Några av de websidor som har försökt att samla information är Ardalambion, The Elvish Linguistic Fellowship och Tolkiensällskapet Forordims språkgille.